Home

Meer informatie

Welkom bij

Content Innovators

De beste kwaliteit voor de beste prijs. Dat is wat u met ons kunt realiseren op het gebied van DTP-opmaak en al uw publicatieprocessen.

Met onze WoodWing workflow kunt u uw volledige redactionele proces stroomlijnen en uw content publiceren naar alle gewenste publicatiekanalen (print, web, social, app etc.).

Het is zelfs mogelijk al uw prepublishing services bij ons te outsourcen, of juist het proces/het systeem via ons te insourcen. Net wat voor uw organisatie optimaal is. Deze franchise formule geven we invulling op maat naar uw wensen.

Ontdek
Innoveer
Realiseer
Woodwing

Kern van onze uitvoerende activiteiten betreft DTP-opmaak van uw periodieken conform de ontworpen stylesheets, waarbij we WoodWing inzetten als webportaal en redactionele workflow waarbinnen redactie en opmaak zijn geïntegreerd. Tevens verzorgen we fotobewerking/lithografie en additionele opmaak van advertenties en marketinguitingen.

Wij zetten WoodWing in als webportaal en redactionele workflow waarbinnen redactie en opmaak zijn geïntegreerd. Het systeem biedt alle deelnemers, betrokken bij het totstandkomen van een publicatie, de mogelijkheid online samen te werken aan een set van documenten. Daarbij werkt de redactie met de software Adobe InCopy of Content Station en de studio met Adobe InDesign. Dit werkt binnen WoodWing nauw met elkaar samen. Daardoor hebben redacties de mogelijkheid om in documenten te werken waarbij de weergave op het scherm volledig identiek is aan de opmaak. Het effect van aangebrachte wijzigingen in de tekst is daardoor direct op het scherm zichtbaar voor de redactie. De voordelen van het systeem zijn legio: een aanzienlijke kostenbesparing op DTP, veel meer grip op en overzicht over uw publicaties, geen wachttijden, 24/7 zijn uw documenten raadpleegbaar, altijd de juiste versie, minimalisering van fouten, mogelijkheid tot multi-mediale output etc. etc. Kortom, een veel efficiënter productieproces.

Tijdschrift opmaken

Wij zijn gespecialiseerd in de vormgeving van vooral magazines, en daarnaast boeken, huisstijlen, (e-)nieuwsbrieven, websites e.d. Door onze directe en persoonlijke werkwijze kunnen wij uw wensen goed vertalen naar een frisse en heldere layout. Bij het vormgeven houden we constant rekening met de processen die volgen op de vormgeving, zoals drukwerk of andere publicatiestromen. Door het totaalproces goed in het oog te houden wordt optimale efficiëntie bereikt. Dit komt de kwaliteit en doorlooptijd ten goede, en houdt uw totale kosten beperkt. Waarom uw vormgeving laten verzorgen door Content Innovators: - Het hoge niveau van kennis en kunde garandeert efficiënte communicatie met uw doelgroep; - Door de directe, persoonlijke benadering wordt een goede match bewerkstelligt tussen uw wensen en het eindresultaat; - Naadloze aansluiting van de layout op opvolgende deelprocessen; - Minimalisering van kosten doordat te allen tijde rekening gehouden wordt met het volledige productieproces; - Korte doorlooptijden omdat de verschillende deelprocessen van uw publicaties perfect op elkaar aansluiten.

Automatische opmaak

Naast creatieve DTP opmaak zijn wij tevens gespecialiseerd in verregaand geautomatiseerde generieke opmaak, waarbij we u naar wens een webportal kunnen aanbieden. Het betreft generieke uitgaven (zoals bijvoorbeeld naslagwerken, boeken, tekstgedreven nieuwsbrieven etc.) die verregaand gestructureerd zijn, en waar de content doorgaans in databases of content management systemen geborgd is in bijvoorbeeld XML formaat.

Doordat gebruik gemaakt wordt van een vastgelegde (XML) structuur is het mogelijk een volautomatisch publicatie/opmaakproces in te richten. We kunnen de opmaak offline voor u uitvoeren, maar het is ook mogelijk om het opmaakproces via een online portal in gang te zetten. Na uploaden van het gestructureerde bestand en kiezen van de gewenste template/stramien volgt binnen enkele minuten een PDF output. De templates waarin de automatische opmaak is vastgelegd zorgen ervoor dat de opmaak altijd eenduidig is en aan vaste hoge kwaliteitseisen voldoet. De geavanceerde opmaaksoftware maakt een complexe opmaak mogelijk (genereren van lijsten, registers etc.). Ook verrijking van de data is binnen het automatische proces te integreren.

Doordat Content Innovators zelf het gehele proces inricht blijft het mogelijk om op verzoek handmatig in te grijpen in de opmaak indien er specifieke (éénmalige) wensen zijn. De voordelen van deze manier van produceren op een rij:

- efficiënt proces met korte doorlooptijd;

- publiceren op elk gewenst tijdstip mogelijk;

- kostenbesparend;

- generiek proces dus altijd een consequent product;

- volautomatisch proces, maar handmatig ingrijpen blijft mogelijk (toch flexibel);

- standaard hoge kwaliteit door automatiseren en standaardisatie;

- media-neutraal formaat (XML) waardoor naar andere kanalen publiceren mogelijk is.